Cliëntenraad

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) verplicht zorgaanbieders tot het instellen van een cliëntenraad. De NBEC regelt dit centraal voor de aangesloten leden. De NBEC-cliëntenraad is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van haar cliënten behartigt. In de cliëntenraad zitten cliënten maar ook wettelijk vertegenwoordigers van cliënten. De cliëntenraad heeft invloed op het beleid van de aangesloten zorgorganisaties. De raad praat, namens de cliënt, mee over bepaalde (beleids)zaken en geeft advies. Dat is belangrijk, want de cliëntenraad praat vanuit de ervaringen van cliënten. Een cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten van de organisatie, ofwel: de achterban. Ook houdt de raad de kwaliteit van de dienstverlening in de gaten.

  • De raad is spreekbuis namens de cliënten.
  • De raad adviseert gevraagd en ongevraagd aan de NBEC, met als doel de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te verbeteren.

Om deze taken goed te kunnen uitvoeren moet de cliëntenraad weten wat de cliënten belangrijk vinden en hoe zij de zorg- en dienstverlening ervaren. Contacten met de cliënten leggen en onderhouden is dan ook een belangrijk onderdeel van het werk van de cliëntenraad.

Contact met de clientenraad

Annemieke Verviers: 06-55 38 11 66

Helma Sinnecker: 06-20 78 54 75

Vacatures clientenraad

Op dit moment zijn er meerdere vacatures voor de cliëntenraad. Zie hiervoor de bijlage onderaan deze pagina.