NBEC

Onze visie

De NBEC is een overkoepelend verband van zelfstandige ondernemers in de kleinschalige zorg. De visie van de NBEC is het waarborgen en continu verbeteren van kwalitatief goede zorg- en dienstverlening, waarbij de cliënt met zijn wensen en behoeften centraal staat. Deze wensen en behoeften kunnen sterk uiteenlopen. De aangesloten leden onderscheiden zich in de zorgmarkt door de professionele wijze waarop zij, dicht bij de cliënt, hun diensten aanbieden. Cliëntgerichtheid en het continu verbeteren van de zorg- en dienstverlening zijn de streefwaarden in het dagelijks opereren van de coöperatie, omdat cliënttevredenheid een noodzakelijke voorwaarde is voor het succes van de NBEC en haar leden.

Clienttevredenheidsonderzoek

Het cliënttevredenheidsonderzoek wordt eens in de 3 jaar uitgevoerd. De laatste keer dat we dat gedaan hebben is 2015. Klik hier om het clienttevredenheidsonderzoek te downloaden.

Vacature clientenraad

Op dit moment is er nog steeds een vacature voor de clientenraad. Klik onder in het overzicht op de vacature

Jaarverslagen

Jaarverslag 2015 klik hier om deze te bekijken.

Jaarverslag 2016 klik onder bij de bijlage op jaarverslag 2016