Waarom stappen nemen tegen grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer zo belangrijk is

door Karin van der Linde – Van der Velden,
Externe vertrouwenspersoon van de NBEC

Het zal je niet zijn ontgaan: sinds de uitzending van onderzoeksprogramma BOOS over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland, staat heel Nederland op zijn kop. Talkshows, nieuwssites, kranten en sociale media, iedereen gaat volledig los. De emoties buitelen over elkaar heen. Men is boos op vermeende daders, heeft verdriet om melders of voelt irritatie bij woordkeuzes van anderen. Misschien is er zelfs een gevoel van herkenning, vanwege pijn uit het eigen verleden? Iedereen vindt er wat van. En zégt er ook iets over.

Liever veroordelen dan oordelen

Wat deze situatie complex maakt, is dat er van alles door elkaar loopt. Allereerst is hier sprake van machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast moet er waarheidsbevinding plaatsvinden. Wat is er nu precies - feitelijk gezien - gebeurd? Dat blijkt in de praktijk erg moeilijk om te benoemen. Het (ver)oordelen gaat ons makkelijker af dan het afpellen van het probleem: een oordeel kunnen vellen over de daadwerkelijke situatie.

Ga jij het gesprek aan met je collega’s en werknemers?

Door de schokkende gebeurtenissen bij The Voice of Holland, is er veel aandacht gekomen voor ongewenst gedrag in een professionele omgeving. En terecht! Het heeft ertoe geleid dat meer en meer bedrijven zich afvragen hoe het op hun werkvloer is gesteld. Wat speelt er, hoe kun je daar achter komen en wat kun je doen aan ongewenst gedrag? Heel belangrijke vragen die elke bestuurder, coördinator, begeleider, cliënt of stagiair zichzelf zou moeten stellen. Weten jouw collega’s en werknemers waar zij kunnen aankloppen mocht dat nodig zijn? Ga jij regelmatig het gesprek aan over wat wel en niet kan op de werkvloer? Durf je anderen te vragen hoe het staat met de veiligheid in de organisatie?

Een plek waar je je verhaal kwijt kunt

Eén van de manieren waarop je ongewenst gedrag kunt voorkomen of beperken, is het instellen van een gedragscode. Daarin staat duidelijk vermeld wat geoorloofd is en wat niet. Wanneer er toch een grens wordt overschreden, kun je aankloppen bij een vertrouwenspersoon. De NBEC kent twee (externe) vertrouwenspersonen waar mensen hun verhaal kwijt kunnen. Zo krijgen (vermeende) slachtoffers van ongewenst gedrag en geweld een stem. En natuurlijk zijn er ook andere instanties die ondersteuning bieden, zoals het Centrum Seksueel Geweld.

“Bij ons gebeurt dat niet”

Helaas laten de landelijke cijfers een andere realiteit zien. Voor goed werkgeverschap is er geen andere keuze dan in actie te komen. Niet in de laatste plaats omdat wettelijk is vastgesteld dat iedere werknemer recht heeft op een sociale en veilige werkomgeving. De werkgever is verplicht om beleid te voeren op het gebied van ‘Psychosociale Arbeidsbelasting’. Ga hier dus mee aan de slag!

Heb je vragen over wat je kunt doen als coördinator of begeleider? Of wil je een melding doen van een onveilige situatie? Durf om hulp of advies te vragen bij jouw vertrouwenspersoon. Zo kunnen we samen stappen zetten richting een veilige en gezonde werkomgeving.