Cliënten

Wat kunnen wij voor u betekenen?
De bij de NBEC aangesloten zelfstandige zorgondernemers bieden zorg- en dienstverlening, afgestemd op de wensen en mogelijkheden van cliënten. Zij zijn onafhankelijk, wat wil zeggen dat zij uitgaan van uw belangen en dat uw keuzevrijheid bij hen voorop staat.
Onze cliënten willen zelf kunnen bepalen welke zorg nodig is en wie er komt ondersteunen. Omdat elke zorgondernemer zijn eigen aandachtsgebied(en) heeft, kunt u het beste op de website van het aangesloten lid het dienstenaanbod bekijken. Dit hebben wij bij de adresgegevens van de zorgondernemer aangegeven met icoontjes. Alle aangesloten leden werken regionaal samen met andere aanbieders van diensten en zorg. Mocht het nodig zijn dan kunnen zij u binnen hun netwerk verwijzen.

Waar kunt u ons vinden?
Op de overzichtskaart van Nederland vindt u de gegevens van de aangesloten zorgondernemers bij u in de buurt. Sommige leden richten zich op een bepaalde doelgroep omdat daar hun specifieke deskundigheid ligt. Informatie hierover treft u op de website van de betreffende zorgaanbieder.

Overkoepelende cliëntenadviesraad
De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) verplicht zorgaanbieders tot het instellen van een cliëntenraad. De NBEC regelt dit centraal voor de aangesloten leden. De NBEC-cliëntenadviesraad is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van haar cliënten behartigt. In de cliëntenadviesraad zitten cliënten maar ook wettelijk vertegenwoordigers van cliënten. De cliëntenadviesraad heeft invloed op het beleid van de aangesloten zorgorganisaties. De raad praat, namens de cliënt, mee over bepaalde (beleids)zaken en geeft advies. Dat is belangrijk, want de cliëntenadviesraad praat vanuit de ervaringen van cliënten. Een cliëntenadviesraad behartigt de belangen van de cliënten van de organisatie, ofwel: de achterban. Ook houdt de raad de kwaliteit van de dienstverlening in de gaten.

De raad is spreekbuis namens de cliënten. De raad adviseert gevraagd en ongevraagd aan de NBEC, met als doel de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te verbeteren.

Om deze taken goed te kunnen uitvoeren moet de cliëntenadviesraad weten wat de cliënten belangrijk vinden en hoe zij de zorg- en dienstverlening ervaren. Contacten met de cliënten leggen en onderhouden is dan ook een belangrijk onderdeel van het werk van de cliëntenadviesraad.

Contact met de cliëntenadviesraad
Annemieke Verviers: 06-55 38 11 66
Helma Sinnecker: 06-20 78 54 75