Cliënten

Wat kunnen wij voor u betekenen?
De bij de NBEC aangesloten zelfstandige zorgondernemers bieden zorg- en dienstverlening, afgestemd op de wensen en mogelijkheden van cliënten. Zij zijn onafhankelijk, wat wil zeggen dat zij uitgaan van uw belangen en dat uw keuzevrijheid bij hen voorop staat.
Onze cliënten willen zelf kunnen bepalen welke zorg nodig is en wie er komt ondersteunen. Omdat elke zorgondernemer zijn eigen aandachtsgebied(en) heeft, kunt u het beste op de website van het aangesloten lid het dienstenaanbod bekijken. Dit hebben wij bij de adresgegevens van de zorgondernemer aangegeven met icoontjes. Alle aangesloten leden werken regionaal samen met andere aanbieders van diensten en zorg. Mocht het nodig zijn dan kunnen zij u binnen hun netwerk verwijzen.

Waar kunt u ons vinden?
Op de overzichtskaart van Nederland vindt u de gegevens van de aangesloten zorgondernemers bij u in de buurt. Sommige leden richten zich op een bepaalde doelgroep omdat daar hun specifieke deskundigheid ligt. Informatie hierover treft u op de website van de betreffende zorgaanbieder.