Op 1 januari 2016 is de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) in werking getreden, deze is van toepassing op de Wet langdurige zorg (Wlz) en de zorgverzekeringswet. Voor de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geldt een andere regeling.

Jouw zorgaanbieder doet zijn uiterste best je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over de dienstverlening. Kom je er samen niet uit, dan is er een vertrouwenspersoon voor jou.

Vertrouwenspersoon
De eerste stap kan zijn dat je contact opneemt met de vertrouwenspersoon. Je kunt alleen contact opnemen als je zorgaanbieder lid is van de NBEC.

Indien er sprake is van een klacht bij een NBEC lid die met minderjarigen werkt die vallen onder de Jeugdwet, dan kun je contact opnemen met Jeugdstem - vertrouwenspersonen AKJ. (AKJ staat voor Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg). Jeugdstem is te bereiken via het gratis telefoonnummer 088 - 555 1000 en via de online chat. Of vul het contactformulier in op https://jeugdstem.nl/contact.
Ook kun je terecht bij een aantal Zorgbelangorganisaties. Dat is afhankelijk in welke provincie je woont. Kijk hiervoor op de website Adviespunt Zorgbelang: https://adviespuntzorgbelang.nl/jeugdhulp.

Bij ontevredenheid over een zorgaanbieder die werkt vanuit overige wetgeving kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van de NBEC. Dit is mevrouw Karin van der Linde. Wat kan ik voor jou betekenen? Dit kun je lezen in de bijlage onderaan deze pagina.

Bereikbaarheid NBEC vertrouwenspersoon
Telefoonnummer 036-5483146, op werkdagen bereikbaar van 8:30 tot 17:30 uur.
Ook kun je een e-mail sturen aan: vertrouwenspersoon@nbec.nl

Klachtenfunctionaris
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de dienstverlening van de zorgaanbieder. Je komt er samen niet uit en wil je ontevredenheid kenbaar maken door een klacht in te dienen. Dit kan vanaf 1 januari 2017 niet meer standaard geregeld worden via de NBEC. Wel staat de NBEC er voor in dat alle aangesloten leden een klachtenregeling hanteren die past bij de wetgeving, die onafhankelijk is en waar voor jou geen kosten aan verbonden zijn. De zorgaanbieder is verplicht om jou de informatie te verstrekken over de klachtenregeling.

De zorgaanbieder is verplicht je te informeren over de klachtenfunctionaris waar hij bij aangesloten is. Vaak is deze informatie te vinden op de website van de betrokken zorgaanbieder. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgaanbieder het beste werkt. De onafhankelijke klachtenfunctionaris kan een dergelijk gesprek bevorderen en daarmee kan in de meeste gevallen een oplossing gevonden worden.

Rechter of geschillencommissie
Soms zal een goed gesprek niet helpen. Je blijft ontevreden. De klachtenfunctionaris wijst je dan op de volgende stap die gezet kan worden:
• Cliënten die zorg krijgen welke valt onder de Jeugdwet óf de WMO kunnen naar de rechter gaan.
• Voor cliënten die zorg krijgen welke valt onder de Wlz óf Zvw kunnen naar de door de zorgondernemer gecontracteerde geschillencommissie.