Ze belt me, enthousiast en ook een beetje boos. Ik ken haar al een aantal jaren, ze is moeder van een dochter met een verstandelijke beperking die inmiddels volwassen is. In het verleden heb ik haar als cliëntondersteuner bijgestaan in de aanvraag voor een indicatie langdurige zorg. Haar dochter José woont nog bij haar thuis. Ze heeft de ruime zolderverdieping in het huis tot haar beschikking en het samenwonen gaat prima. Geen reden om op zoek te gaan naar een andere woonplek.

José gaat naar een dagbesteding waar zij € 15,00 per uur voor betaalt uit het persoonsgebonden budget (PGB). José heeft het daar naar haar zin en doet er leuke kookactiviteiten. Ze is net gebeld door de locatiemanager van de dagbesteding. Het uurtarief gaat in 2022 met € 2,00 omhoog. Ze vindt het belachelijk dat dit zomaar kan en wil hierover met mij afstemmen.

Dat kan natuurlijk ook niet zomaar, als wettelijk vertegenwoordiger van haar dochter beheert zij het PGB. Ik leg haar uit dat het verstandig is om een begroting voor 2022 te maken en te bekijken of deze tariefsverhoging past in haar plan. "Nou", zegt ze, "Ik weet het beter gemaakt, ik ga me oriënteren om zelf dagbesteding te beginnen en snel ook. Ik kan goed koken, doe ook aan catering en dan kan José mooi gastvrouw zijn en mij helpen. Ik zoek een leuke ruimte, nog wat deelnemers erbij en ik verdien zo € 1000,00 op een dag aan PGB geld. Daar komt de omzet van de catering en de winkel nog bij. Ik zie het helemaal zitten".

Enkele jaren geleden zou het zo zijn gegaan. Inschrijven bij de Kamer van Koophandel, pand zoeken en starten. Ik leg haar uit dat zij vanaf 1 januari 2022 te maken heeft met de meldplicht in de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Daar heeft ze nog nooit van gehoord. Ik ga verder, "dat betekent dat je vooraf aan kwaliteitseisen moet voldoen en deze beschreven hebt". "Wat moet ik me daarbij voorstellen?" vraagt ze.

Ik vertel haar dat er zo’n 15 punten zijn die zij bij de start op orde moet hebben. Zo moet je nadenken over de doelgroep waar je mee wilt werken. Jijzelf of je personeel dient voldoende deskundigheid te hebben om deze doelgroep te kunnen ondersteunen. Hoe ga je met incidenten en calamiteiten om? Je werkwijze in het kader van Huiselijk geweld en kindermishandeling dient beschreven te zijn en je medicatiebeleid. Dat zijn zo een paar dingen die je moet regelen voor je kunt starten.

Haar enthousiasme voel ik met de minuut dalen, dwars door de telefoon heen.
"Oh", zegt ze, "daar moet ik dan nog eens goed over nadenken, een snel verdienmodel is het dus niet".
‘Gelukkig maar’, denk ik, ‘denk jij er nog maar eens goed over na’.

Met de komst van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) is er voor de bestaande kleinschalige zorg best weer wat te regelen. Laten we hopen dat de Wtza het kaf van het koren gaat scheiden en daadwerkelijk gaat doen waarvoor hij bedoeld is: de kwaliteit van de zorg verbeteren. Dat willen we allemaal. De juiste zorg op de juiste plek en de betaling voor die zorg transparant en op orde.

Wil jij meer weten over de Wtza? Kijk dan eens op https://www.toetredingzorgaanbieders.nl