Sinds 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) van kracht. Deze wet is o.a. van toepassing op zorgorganisaties en ZZP-ers die zorg leveren aan cliënten met een indicatie in de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Zorgverzekeringswet (Zvw). Met de komst van de Wtza verandert er voor jou als startende zorg- en/of jeugdhulpaanbieder een aantal zaken. Ook voor bestaande aanbieders heeft de wet gevolgen.

De Wtza kent verschillende onderdelen:
1. Melden: je maakt kenbaar dat je aan de kwaliteitseisen voldoet. Melden doe je voor je van start gaat. Dit geldt ook voor ZZP-ers en Jeugdhulpverleners.
2. Vergunning en intern toezicht. Hier heb je mee te maken wanneer in jouw organisatie meer dan 10 medewerkers zorg verlenen.
3. Financiële bedrijfsvoering (inclusief het gebruik van derivaten). Hier zijn voorschriften voor waar elke zorgorganisatie zich aan dient te houden. De NZa ziet hierop toe.
4. Jaarverantwoording. Goede zorg leveren betekent ook een goede bedrijfsvoering hebben. De jaarverantwoording over 2023 dient uiterlijk 1 juni 2024 te zijn gedaan via DigiMV. Voor alle ins- en outs kijk op www.jaarverantwoordingzorg.nl en Hulp & contact | Jaarverantwoording zorg

Voor alle algemene informatie over de Wtza kun je terecht op: www.toetredingzorgaanbieders.nl en https://www.toetredingzorgaanbieders.nl/wat-betekent-de-wtza/voorlichtin...