Coöperatiebijdrage 2024
De coöperatiebijdrage bestaat uit lidmaatschap. De hoogte van de bijdrage wordt bepaald afhankelijk van de omvang van een organisatie, gemeten naar het aantal medewerkers (zowel zorg- als niet-zorg functies, zowel vast als ingehuurd) èn het aantal locaties. De omvang van het personeelsbestand wordt uitgedrukt in het aantal voltijdsbanen (fte) waarbij geldt dat één fte 40 uur per week betreft. Hierbij maken we onderscheid tussen leden die ambulante begeleiding in de thuissituatie bieden en/of zorg aanbieden op locatie, zoals wonen, dagbesteding en logeeropvang. In onderstaand overzicht staan de tarieven per 1-1-2024.

A = aanbod in de thuissituatie (ambulante begeleiding) B = aanbod op locatie (zoals dagbesteding, wonen, logeren, etc.)
1 t/m 2 fte € 606,50 € 749,50
3 t/m 5 fte € 656,50 € 799,50
6 t/m 7 fte € 808,50 € 951,50
8 t/m 10 fte € 933,50 € 1076,50
11 t/m 12 fte € 1086,00 € 1228,50
13 t/m 15 fte € 1211,00 € 1353,50
16 t/m 20 fte € 1364,00 € 1505,50
21 t/m 25 fte € 1517,50 € 1657,50
26 t/m 30 fte € 1681,50 € 1810,00
31 t/m 35 fte € 1834,50 € 1962,00
36 t/m 40 fte € 2112,50 € 2240,50
41 fte en hoger + € 250,00 + € 250,00


Alle vermelde bedragen zijn exclusief 21% btw

Welk tarief geldt voor mij?
Enkele voorbeelden:
Een organisatie heeft 4,5 fte en biedt dagbesteding op locatie aan. Daarmee valt dit lid in de groep 3 t/m 5 fte. Voor wat betreft het zorgaanbod wordt gekeken naar het bedrag in kolom B. Dit lid gaat jaarlijks € 799,50 betalen aan coöperatiebijdrage.
Een organisatie biedt zowel wonen, dagbesteding als thuiszorg aan. Er werkt 18 fte in deze organisatie. De coöperatiebijdrage bedraagt € 1505,50 per jaar.
Een ZZP-er die zorg in de thuissituatie biedt aan haar/zijn cliënten, betaalt per jaar € 606,50 aan coöperatiebijdrage.

Uitgangspunten lidmaatschapssystematiek en werkwijze
• De coöperatiebijdrage voor het desbetreffende jaar wordt berekend vanaf het de ingangsdatum lidmaatschap tot en met het einde van hetzelfde jaar.
• De inning van de coöperatiebijdrage vindt via automatische incasso plaats, verdeeld over 4 momenten (januari, april, juli en oktober). De leden geven hiervoor schriftelijke toestemming aan de NBEC.
• In januari ontvangen de leden een factuur op basis van het doorgegeven aantal fte en het zorgaanbod.
• Jaarlijks leveren de leden, rond 1 december de gegevens daarvoor aan. Deze informatie wordt gebruikt om de factuur van het komende jaar vast te stellen.