Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van de dienstverlening die onze leden bieden. Al onze leden zijn gecertificeerd.

Kwaliteit gewaarborgd
Het ISO en/of HKZ-Keurmerk heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. Een dergelijk systeem is een van de middelen om te waarborgen dat de kwaliteit van de geboden zorg plaatsvindt binnen de hiervoor geldende kaders. Het keurmerk helpt hierbij. Als een organisatie het keurmerk heeft, heb jij (de cliënt) de zekerheid dat er zorgvuldig gekeken is naar jouw veiligheid. En dat er maatregelen genomen zijn om de zorg voor jou en andere cliënten voortdurend veiliger en beter te maken.

Clienttevredenheid
Wij vinden het belangrijk om te weten wat je vindt over de begeleiding/ondersteuning die je krijgt van jouw zorgaanbieder. Wij willen namelijk weten waar we nog aan moeten werken zodat je nog meer tevreden wordt. Daarom houden wij iedere 3 jaar een cliënttevredenheidsonderzoek (CTO). De laatste keer dat we dat gedaan hebben was in het voorjaar van 2018. Wij zijn erg trots op het rapportcijfer 8,4 dat uit dit onderzoek naar voren kwam.

Voor het downloaden van het informatiebulletin over het CTO 2018, klik je op de bijlage onderaan deze pagina.