Aanvraag lidmaatschap

Uw aanvraag zal getoetst worden op een aantal kernwaarden die de NBEC hanteert. Hiervoor ontvangen wij graag de volgende documenten:

 • Een beschrijving van uw zorgonderneming met financiële onderbouwing. Dit mag een compact plan zijn.
 • Voorbeeld van een dienstovereenkomst met cliënt.
 • Tarievenstructuur.
 • Privacyregeling.

Daarnaast ontvangen wij een document waarin onderstaande punten worden toegelicht.

 • Duidelijkheid omtrent de doelgroep die u ondersteunt.
 • Uw achtergrondkennis van zorgvragen.
 • Wanneer u uw cliënten ondersteunt bij aanvragen Wlz- en/of WMO-indicaties: kennis van indicatieprocessen en onderliggende werkdocumenten, kennis van
  toekenningsbeschikkingen en van de PGB-regeling.
 • Kennis van gebruik PGB-overeenkomsten.
 • Hoe u omgaat met klachten.
 • Dossieropbouw.
 • De bereikbaarheid van uw bedrijf.

Nadat wij uw schriftelijke aanmelding met bijlagen hebben ontvangen, wordt er telefonisch contact met u opgenomen. We maken een afspraak voor een
intakegesprek en afspraken over toetreding tot de NBEC.