Meerwaarde lidmaatschap

De NBEC is een landelijke coöperatie van zelfstandig ondernemers in de kleinschalige zorg die het belangrijk vindt om de kwaliteit van de dienstverlening zichtbaar te maken. Kwaliteit is een van de kernwaarden waarop uw werk wordt beoordeeld. Onder kwaliteit wordt verstaan de kwaliteit van de cliëntbejegening en de kwaliteit van de dienstverlening aan uw cliënten.

Lidmaatschap van de NBEC betekent voor u:

  • De beschikking hebben over een volledig handboek voor de inrichting van het kwaliteitsmanagementsysteem van uw organisatie.
  • Tegen relatief lage kosten deelnemen aan het NBEC ISO-koepelcertificaat.
  • Tegen geringe kosten extra begeleiding door de kwaliteitsfunctionaris.
  • Landelijk geregelde medezeggenschap van cliënten.
  • Gezamenlijke deskundigheidsontwikkeling en -bevordering.
  • Gebruikmaking cliënttevredenheidsonderzoek vanuit de coöperatie.
  • Een netwerk van deskundige collega zelfstandige zorgondernemers om kennis mee te delen en vragen aan te stellen via een besloten e-mailbestand.
  • Regelmatige update van voor u geselecteerde belangrijke nieuwsitems.
  • Landelijke belangenbehartiging.

Als lid conformeert u zich aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de coöperatie. Hierin is o.a. de borging van de kwaliteit geregeld door een formele schorsingsgrondslag voor leden die niet voldoen aan de eisen. Daarnaast bent u verplicht aan alle keurmerkeisen te voldoen en neemt u deel aan de ledenvergaderingen en georganiseerde bijscholing.

Aanmelden kan via onderstaand formulier.