Toetsing op kernwaarden
Als landelijke coöperatie van zelfstandig ondernemers in de kleinschalige zorg vinden wij het belangrijk om de kwaliteit van de dienstverlening zichtbaar te maken. Kwaliteit is een van de kernwaarden waarop je werk wordt beoordeeld. Onder kwaliteit verstaan wij de kwaliteit van de cliëntbejegening en de kwaliteit van de dienstverlening aan jouw cliënten. Je aanvraag zal worden getoetst op deze kernwaarden. Hiervoor ontvangen wij graag, bij het aanmeldformulier, de volgende documenten:

  • Een ondernemingsplan of een beknopte beschrijving van jouw zorgonderneming met financiële onderbouwing;
  • Algemene voorwaarden (indien je hierover beschikt);
  • Curriculum Vitae en relevante diploma’s (alleen van natuurlijke personen/eenmanszaak);

Criteria
Je bedrijf
• biedt daadwerkelijk zorg (bijvoorbeeld; dagbesteding, jobcoaching, logeeropvang, begeleid wonen, verpleging, verzorging, ondersteuning en/of (ambulante) begeleiding) aan cliënten;
• heeft een transparante en overzichtelijke bedrijfsvoering;
• biedt geen bemiddeling of alleen administratieve handelingen aan;
• heeft kennis genomen van de statuten van de NBEC;
• informeert de NBEC jaarlijks over eventuele mutaties over het aantal fte en het zorgaanbod binnen de organisatie;
• levert jaarlijks het meest recente bewijs van (externe) certificering aan;
• levert jaarlijks een bewijs van inschrijving klachten- en geschillenorganisatie aan.

Daarnaast
• ben je als eigenaar/vertegenwoordiger in het bezit van een geldige VOG/GVA;
• sta je ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
• werk je volgens de Governance Code Kleinschalige Zorg;
• bepalen de cliënten (mede) de invulling van de geleverde zorg;
• is/wordt je bedrijf, voor zover van toepassing in het kader Wkkgz, aangesloten bij een klachten- en geschillencommissie;
• voldoe je als zorgondernemer aan de geldende wet- en regelgeving in de zorg.

Privacy
De NBEC gebruikt de geregistreerde gegevens uitsluitend ten behoeve van een goede uitvoering van de dienstverlening en voor communicatie.
Opzegging van lidmaatschap geschiedt schriftelijk binnen de gestelde opzegdatum van 1 oktober van het lopende kalenderjaar.
Bij akkoord van de voorwaarden verklaar je:
• kennis te hebben genomen van de statuten NBEC en hiermee in te stemmen
• kennis te hebben genomen van de bovenstaande lidmaatschapsvoorwaarden en hiermee in te stemmen
• kennis te hebben genomen van het huishoudelijk reglement en de statuten en hiermee in te stemmen

Aanmelden
Voldoe je aan de lidmaatschapscriteria en wil je lid worden van de NBEC? Vul dan het onderstaande aanmeldformulier lidmaatschap in en mail het samen met alle bijlagen naar info@nbec.nl. Wij nemen daarna contact met je op voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Vragen?
Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen over het lidmaatschap? Mail dan met Beppie Teunissen; info@nbec.nl