Hulp nodig bij de Wtza? Dan zijn er de Wtza adviseurs van de NBEC.

donderdag, januari 13, 2022 - 09:59

Voor nieuwe startende ZZP-ers in de zorg en zorgaanbieders geldt dat zij aan kwaliteitseisen dienen te voldoen, alvorens zich in te kunnen schrijven bij de Kamer van Koophandel. Deze kwaliteitseisen kun je vinden op www.toetredingzorgaanbieders.nl/kwaliteitscheck

De NBEC Wtza adviseurs kunnen je door de hele kwaliteitscheck heen loodsen. Verder kunnen zij je praktisch ondersteunen bij de volgende zaken die in orde dienen te zijn voordat je je je inschrijft bij de Kamer van Koophandel en gaat melden:
• Het maken van je eigen handboek met protocollen;
• Hoe werk je met een zorgplan en een individuele cliënt RIE? Opbouw van je zorgdossiers;
• Hoe geef je medezeggenschap vorm in jouw organisatie. Dient jouw organisatie te voldoen aan de WMCZ 2018?;
• Hoe leg je afspraken vast als hoofd- of onderaannemer?;
• Het praktisch vormgeven van de vergewisplicht;
• Je jaarlijkse opleidingsplan opstellen;
• Vrijwilligershandboek en het aanvragen van een gratis VOG voor de vrijwilligers in je organisatie;
• Een eenvoudig uitvoerbaar kwaliteitssysteem opstellen waarmee je de processen in je organisatie volgt met een PDCA cyclus;
• Meedenken over je uitsluitingscriteria;
• Protocol veilig incidenten- en calamiteiten melden opstellen;
• Medicatiebeleid, toets bekwaamheid en uitvoeringsprotocollen van voorbehouden en risicovolle handelingen vastleggen;
• Alle ins- en outs over de klachten- en geschillenregeling die past binnen de Wkkgz;
• Organisatie protocol huiselijk geweld en kindermishandeling;
• Hoe zorg je voor een goede personeelsopbouw? Denk bijvoorbeeld aan deskundigheid en beschikbaarheid;
• Hoe ga je om met vrijwillige zorg? Hoe leg je dit praktisch vast in het zorgplan en in een protocol?;

Waar kan de NBEC Wtza adviseur je nog meer bij ondersteunen?
• De vergunningaanvraag bij het CIBG. Het is altijd handig om samen met iemand die goed thuis is in de Wtza alle stappen te volgen en het schema samen in te vullen.
• Nalopen van de statuten of het reglement van je organisatie: staan alle eisen voor intern toezicht daar goed in?
• Tips en advies bij de financiële bedrijfsvoering voor ZZP-ers en kleine organisaties.
• Samen de jaarverantwoording invullen in DigiMv. We helpen je graag de eerste keer op weg.