Goed voorbereid op de Wtza (voorjaar 2021)

vrijdag, september 4, 2020 - 14:48

Afgelopen voorjaar (april) kon de interactieve scholingsdag "Goed voorbereid op een bezoek van de IGJ" wegens de corona maatregelen van de overheid niet doorgaan. Inmiddels heeft de IGJ laten weten hun werkwijze t.a.v. nieuwkomers in de zorg te hebben aangepast. Dit heeft te maken met de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) die per 1 juli 2021 in werking treedt. Als nieuwe zorgaanbieder word je gevraagd een vragenlijst, in een digitaal portaal, in te vullen. Middels deze melding word je - in een vroeg stadium – gewezen op de kwaliteitseisen waaraan je dient te voldoen. Door de nieuwe werkwijze van de IGJ komt het steeds minder vaak voor dat bedrijven daadwerkelijk bezocht worden door een inspecteur. De NBEC gaat de scholing samen met VWS aanpassen aan de nieuwe werkwijze in de Wtza. De NBEC heeft dan ook besloten de scholingsdag te verplaatsen naar begin 2021 (januari of februari). De inhoud van de dag blijft grotendeels hetzelfde en zal aansluiten op de Wtza. De naam wordt gewijzigd in "Goed voorbereid op de Wtza"

Scholingsdag 2 april wordt verplaatst

maandag, maart 16, 2020 - 10:55

Het corona virus houdt de wereld in z'n greep. De overheid heeft besloten dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn vanwege het corona virus. Iedereen wordt verzocht om waar mogelijk gepaste afstand van elkaar te bewaren. De scholingsdag van 2 april a.s. wordt daarom verschoven naar een nader te bepalen datum (in ieder geval nà 6 april).

Degenen die zich al hebben opgegeven voor deze scholingsdag zijn verzekerd van een plaats. Mocht je toch je aanmelding willen annuleren of je alvast opgeven dan kun je dat doen door een bericht te sturen naar m.schaap@nbec.nl. Graag bedanken wij je voor het begrip en we hopen je binnenkort wel te mogen verwelkomen.