In april 2020 kon de interactieve scholingsdag "Goed voorbereid op een bezoek van de IGJ" wegens de corona maatregelen van de overheid niet doorgaan. Inmiddels heeft de IGJ laten weten hun werkwijze t.a.v. nieuwkomers in de zorg te hebben aangepast. Dit heeft te maken met de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) die per 1 januari 2022 in werking treedt. Als nieuwe zorgaanbieder word je gevraagd een vragenlijst, in een digitaal portaal, in te vullen. Middels deze melding word je - in een vroeg stadium – gewezen op de kwaliteitseisen waaraan je dient te voldoen. Door de nieuwe werkwijze van de IGJ komt het steeds minder vaak voor dat bedrijven daadwerkelijk bezocht worden door een inspecteur. De NBEC gaat de scholing samen met VWS aanpassen aan de nieuwe werkwijze in de Wtza. De NBEC heeft dan ook besloten de scholingsdag te verplaatsen naar 3 juni en 9 september 2021 (bij voldoende belangstelling beide dagen). De inhoud van de dag blijft grotendeels hetzelfde en zal aansluiten op de Wtza. De naam wordt gewijzigd in "Goed voorbereid op de Wtza"