Wie zijn wij?
De NBEC is een coöperatie van ondernemers die actief zijn op het gebied van kleinschalige zorg en ondersteuning aan volwassenen, ouderen, (chronisch) zieken, jeugd en kinderen. Onze leden zijn heel divers; in omvang en dienstverlening. Wij bieden zorg en ondersteuning aan circa 2000 cliënten. Met elkaar voelen wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid om kwalitatieve goede zorg dichtbij, professioneel, betaalbaar en toegankelijk aan te bieden.

Visie
De NBEC is een overkoepelend verband van zelfstandige ondernemers in de kleinschalige zorg. De visie van de NBEC is het waarborgen en continu verbeteren van kwalitatief goede zorg- en dienstverlening, waarbij de cliënt met zijn wensen en behoeften centraal staat. Deze wensen en behoeften kunnen sterk uiteenlopen.

Missie
Wij onderscheiden ons in de zorgmarkt door de professionele wijze waarop wij, dichtbij de cliënt, onze diensten aanbieden. Cliëntgerichtheid en het continu verbeteren van de zorg- en dienstverlening zijn de streefwaarden in het dagelijks opereren van de coöperatie, omdat cliënttevredenheid een noodzakelijke voorwaarde is voor het succes van de NBEC en haar leden.

Bestuur
Het dagelijks bestuur van de NBEC ligt bij de volgende vier personen:
Algemeen lid: Laurens van Engelen
Algemeen lid: Jolanda Jager
Algemeen lid: Marjolein Harmens
Penningmeester: Beppie Teunissen

De NBEC treedt, namens de leden, op om gezamenlijke belangen onder de aandacht te brengen bij samenwerkingspartners en overheidsinstanties zoals het Ministerie van VWS, de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) en overige (politieke) stakeholders. Als branche zorgt de NBEC ervoor dat de leden altijd op de hoogte zijn van de laatste wet- en regelgeving. Minimaal 4 keer per jaar worden er workshops, (bij)scholing en bijeenkomsten georganiseerd (1 keer landelijk, 3 keer regionaal). Daarnaast is de branche dé verzamelplek voor het uitwisseling van informatie. De NBEC heeft statuten en een huishoudelijk reglement. Ieder jaar maken wij een jaarverslag. Deze is ook op onze site te vinden.

De NBEC is op werkdagen van 8:30 – 17.30 uur bereikbaar per mail info@nbec.nl of telefoon: 036-5483146
Het secretariaat wordt bezet door Marja Schaap. Zij is het eerste aanspreekpunt voor vragen.

Privacy verklaring
De privacyverklaring van de NBEC is onderaan deze pagina te vinden.