Wie zijn wij?
De NBEC is een coöperatie van ruim 40 ondernemers die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan volwassenen, ouderen, (chronisch) zieken, jeugd en kinderen. Onze leden zijn heel divers; in omvang en dienstverlening. Met zo’n 400 fte aan medewerkers bieden wij zorg en ondersteuning aan circa 2100 cliënten. Met elkaar voelen wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid om kwalitatieve goede zorg dichtbij, professioneel, betaalbaar en toegankelijk aan te bieden.

Visie
De NBEC is een overkoepelend verband van zelfstandige ondernemers in de kleinschalige zorg. De visie van de NBEC is het waarborgen en continu verbeteren van kwalitatief goede zorg- en dienstverlening, waarbij de cliënt met zijn wensen en behoeften centraal staat. Deze wensen en behoeften kunnen sterk uiteenlopen.

Missie
Wij onderscheiden ons in de zorgmarkt door de professionele wijze waarop wij, dichtbij de cliënt, onze diensten aanbieden. Cliëntgerichtheid en het continu verbeteren van de zorg- en dienstverlening zijn de streefwaarden in het dagelijks opereren van de coöperatie, omdat cliënttevredenheid een noodzakelijke voorwaarde is voor het succes van de NBEC en haar leden.

Bestuur en directie
Het dagelijks bestuur van de NBEC ligt bij directeur-bestuurder Janneke Heijstek. Samen met de leden van de Adviesraad houdt zij zich met operationele zaken bezig.
De Adviesraad bestaat uit:
Algemeen lid: Petra Vos
Algemeen lid: Mark Mulder
Algemeen lid: Jolanda Jager
Algemeen lid: Jan-Joost van den Hout
Financieel adviseur: Beppie Teunissen

De NBEC heeft statuten en een huishoudelijk reglement. Ieder jaar maken wij een jaarverslag. Deze is ook op onze site te vinden.

De NBEC is op werkdagen van 8:30 – 17.30 uur bereikbaar per mail info@nbec.nl of telefoon: 036-5483146
Het secretariaat wordt bezet door Marja Schaap. Zij is het eerste aanspreekpunt voor vragen.

Privacy verklaring
De privacyverklaring van de NBEC is onderaan deze pagina te vinden