Wil jij jouw zaken vanaf de start op orde hebben? Volg dan onze praktische scholing Wtza

Per 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieder (Wtza) van kracht. Deze wet bestaat uit drie onderdelen waar (startende) zorgaanbieders aan moeten voldoen: een meldplicht, een vergunningplicht en de eis van een onafhankelijk intern toezichthouder.

De meldplicht is nieuw, tot nu toe kan iedere zorgaanbieder zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel en starten. Binnen de Wtza is geregeld dat voor aanvang van de zorgverlening een melding moet worden gedaan. Dit gaat digitaal via de portal https://www.meldennieuwezorgaanbieders.nl/melden-als-nieuwe-zorgaanbieder.

De financieringsvorm van de zorgaanbieder doet voor de Wtza niet ter zake, ook PGB zorgaanbieders en zorg in onderaanneming vallen hieronder. De bedoeling is dat de nieuwe aanbieder bij de start aangeeft dat hij gaat voldoen aan de voorwaarden voor goede zorg zoals opgenomen in de Wkkgz, waaronder de voor de aanbieder geldende professionele standaarden. De zorgaanbieder wordt bij de melding bewust gemaakt van de professionele standaarden.

Je kunt nu al nagaan of jouw bedrijf aan alle voorwaarden voldoet via deze link: https://www.meldennieuwezorgaanbieders.nl/kwaliteitscheck-wtza.

Vanuit de NBEC gaan we praktische scholing verzorgen over de Wtza op 3 juni 2021 van 10:00 tot 16:00 uur. De scholing vindt online plaats via Zoom. Je kunt nu je belangstelling kenbaar maken voor deze scholing via: info@nbec.nl

Lees ook onze flyer over deze unieke scholing!